Ανοιχτά μαθήματα μπαλέτου

Ανοιχτά μαθήματα στην αίθουσα της Σχολής, Τετάρτη 19/12, Πέμπτη 20/12 & Παρασκευή 21/12/2018

Ώρα Έναρξης

00:00

19 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα λήξης

00:00

21 Δεκεμβρίου 2018

Event Participants