Νεοπαλλήνεια 2019

Το Τονικό Ωδείο Παλλήνης συμμετέχει στα Νεοπαλλήνεια 2019, την Παρασκευή 6/9 με το “Drum Ensemble” του Ωδείου.

Ώρα Έναρξης

00:00

5 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα λήξης

00:00

6 Σεπτεμβρίου 2019

Event Participants