ΠΙΣΩ

Ωδική είναι η τέχνη του τραγουδιού.

Στο τμήμα της Ωδικής ο σπουδαστής διδάσκεται την ύλη που αφορά την σχολικής μουσικής εκπαίδευσης δηλ. εναρμόνιση στο πιάνο εύκολων παιδικών τραγουδιών, εξάσκηση της φωνητικής σε σχολικά τραγούδια.

Για την απόκτηση Πτυχίου είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των εξής μαθημάτων