ΠΙΣΩ
papageorgiou

Δημήτριος Κων. Παπαγεωργίου

Βυζαντινή μουσική

Ο Δημήτριος Κων. Παπαγεωργίου (Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως) εγεννήθη το έτος 1969. Είναι το μοναδικόν τέκνον του Κωνσταντίνου καί της Ευθαλίας εξ Υψωμαθείων καί εκ Πέραν αντιστοίχως, απελαθέντων εκ Τουρκίας το έτος 1966.
Εξεκίνησε την εκμάθησιν της Βυζαντινής Μουσικής κατόπιν προτροπής της μακαριστής γιαγιάς του Στυλιανής Βαλιάδου (τό γένος Αραβίδου και συγγενούς του Πατριάρχου Κωνσταντίνου Βαλιάδη του Ε’), η οποία υπήρξε αρίστη ερμηνεύτρια καί γνώστρια της Μουσικής καθώς και μέλος του συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών και μουσικοφίλων.
Κατά την πορείαν, εβοηθήθη από το μουσικόν υλικόν του αναδόχου του, κωνσταντινουπολίτου Ιεροψάλτου και αργυροχόου της Πόλεως Παναγιώτου Αραβίδου.
Κατόπιν, μετά προτροπήν του γνωστού κωνσταντινουπολίτου ιατρού χειρουργού κ. Παύλου Ραχτσοπούλου, παρηκολούθησε μαθήματα εις το “Φροντιστήριoν Βυζαντινής Μουσικής” επί της οδού Μενάvδρου εις το κέντρον των Αθηνών από τον κ. Γεώργιον Κωνσταντινόπουλον Πρωτοψάλτην την περίοδον εκείνην εις τον Ιερόν Ναόν Θείας Αναλήψεως Δραπετσώνος, και εις τον αείμνηστον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλον του Οικουμενικού Θρόνου και μεγαλοπρεπή Πρωτοψάλτην Γεώργιον Τσατσαρώνην, εις τον ίδιον χώρον καθώς και εις την οικίαν του με ιδιαίτερα μαθήματα.
Ειδικόν δε Βυζαντινόν θεωρητικόν και πρακτικόν μέρος εδιδάχθη υπό του αειμνήστου Λαμπαδαρίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Διδασκάλου Ευαγγέλου Τζελά, κατόπιν συστάσεως του αρίστου Ιεροψάλτου Ραφήνας και εκλεκτού του μαθητού, κ. Ισιδώρου Συντελή.
Αξιοσημείωτος υπήρξεν η συμβολή του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Ραφήνας π. Αθανασίου Ψάλτη εις την πρακτικήν εξάσκησιν εκείνης της περιόδου.
Παραλλήλως είχε την τιμήν να ψάλλει σταθερώς δια ικανόν χρόνον πλησίον του δευτέρου Ιεροψάλτου, του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέας (επί Πρωτοψαλτείας Φωτίου Δαμαλίδου) κ.Αθανασίου Τσαούσογλου Κωνσταντινουπολίτου Ιεροψάλτου και δικηγόρου, μαθητού του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Βασιλείου Νικολαΐδου.
Ο καλλίφωνος αυτός Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Τσαούσογλου τον περιέβαλε με ιδιαιτέραν αγάπην, τον ορμήνεψε παρέχοντάς του επιπλέον γνώσεις και κίνητρα.
Ο Μουσουργός και Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος κ. Αδαμάντιος Μαυραγάνης μετα του οποίου διατηρεί έως και την σήμερον μουσικήν συνεργασίαν, τον εδίδαξε εις το ξεκίνημά του σολφέζ έως ανώτερα θεωρητικά, τον ενεψύχωσε διά την σπουδήν της Βυζαντινής Μουσικής και τον προέτρεψε να διοριστεί ως δεύτερος Ιεροψάλτης εις τους δύο αρχικούς Ιερούς Ναούς της σταδιοδρομίας του (Άγιον Αρτέμιον και Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Καισαριανής).
Κατά την πορείαν της φοιτήσεώς του εις το Ωδείον “Μουσική Παιδεία” (με καθηγητήν τον Πρωτοπρεσβύτερον π. Αντώνιον Βάλβην) έλαβε και επιπλέον μαθήματα θεωρητικών από την δημοφιλή καθηγήτριαν της Ευρωπαϊκής Μουσικής κ. Ανθήν Γουρουντή. Ανάλογα θεωρητικά παρηκολούθησε εκείνην την περίοδον και πλησίον της καθηγητρίας του Ορφείου Ωδείου Αθηνών Μάρθας Παπαοικονόμου.
Κατά την διάρκειαν της διαμονής του εις Αλεξανδρούπολιν, μεγάλως υπεστηρίχθη υπό του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ανθίμου – νύν Παναγιωτάτου Θεσσαλονίκης, μετά του Αιδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου π. Διονυσίου Χαριτούδη.
Βαρυσήμαντος υπήρξε η συμβολή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου κ. Παναγιώτου Σουσούνη (μαθητού Γεωργίου Σύρκα), με αφορμήν την τετραετή συνεργασίαν μαζί του ως αριστερού του Ιεροψάλτου εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Καισαριανής εις ηλικίαν 15 ετών. Συνέβαλε ο Άρχων ιδιαιτέρως εις την μουσικήν του διαπαιδαγώγησιν.
Διατηρεί αρίστην σχέσην και σταθεράν μουσικήν επαφήν μετά του Άρχοντος Πρωτοψάλτου και Διδασκάλου Χαριλάου Ταλιαδώρου από του έτους 1983. Η επαφή υπήρξε καθοριστικής σημασίας δια τον Δημήτριον Κ. Παπαγεωργίου διότι εδιδάχθη σημαντικότατα πράγματα.
ΤΙΤΛΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πτυχίον Βυζαντινής Μουσικής εκ της Σχολής Θεσσαλονίκης το έτος 1987
Πτυχίον Βυζαντινής Μουσικής εκ του Ωδείου «Μουσική Παιδεία» Πειραιώς.
Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινής Μουσικής.
Άπαντες οι τίτλοι με βαθμόν Άριστα μετά διακρίσεως.
ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΝ
-Ιερόν Ναόν Αγίου Αρτεμίου Παγκρατίου, το έτος 1981 δια δύο έτη ως Αριστερός Ιεροψάλτης εις ηλικίαν 13 ετών (επί προισταμενίας Αιδεσιμωτάτου πατρός Σπυρίδωνος Τσιάκαλου).
-Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Νικολάου Καισαριανής, εκ του έτους 1984 και δια τέσσαρα έτη ως Αριστερός Ιεροψάλτης εις ηλικίαν 15 ετών (επί προισταμενίας Πανοσιολογιωτάτου πατρός Στεφάνου Κανελλοπούλου).
-Ιερόν Ναόν Αγίου Ελευθερίου Αλεξανδρουπόλεως, από τέλος του έτους 1989 έως το έτος 1990 ως αριστερός Ιεροψάλτης (επί προισταμενίας Αιδεσιμωτάτου πατρός Διονυσίου Χαριτούδη).
-Ιερόν Ναόν Αγίας Μαρίνης Αρτέμιδος Αττικής, από τον Μάρτιον του έτους 1990 έως καί τό έτος 1992 ως Πρωτοψάλτης (επί προισταμενίας Αιδεσιμωτάτου πατρός Ηρακλή Τσαρνά).
-Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος Αθηνών, εκ του έτους 1992 έως το έτος 1995 ως Πρωτοψάλτης (επί προισταμενίας Πανοσιολογιωτάτου πατρός Μελίτωνος Καβατσικλή νύν Μητροπολίτου Μαραθώνος).
-Ιερόν Ναόν Αγίας Τριάδος Αργυρουπόλεως, εκ του έτους 1995 έως το έτος 2000 ως Πρωτοψάλτης (επί προισταμενίας Πανοσιολογιωτάτου πατρός Ειρηνάρχου Θεοδώρου).
-Ιερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περιστερίου (Παλαιός Ναός), από τας αρχάς του έτους 2000 έως το έτος 2010 ως Πρωτοψάλτης (επί προισταμενίας Αιδεσιμωτάτου και Μουσικολογιωτάτου πατρός Σεραφείμ Φαράσογλου).
-Ιερόν Ναόν Αγίας Αναστασίας εκ του έτους 2010 έως τον Μάρτιον του έτους 2017 ως Πρωτοψάλτης.
-Ιερόν Ναόν Αγίου Νικολάου Ανακάσσης ως Πρωτοψάλτης.
ΕΔΙΔΑΞΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ
-Πρότυπον Πειραματικόν Ωδείον Αμαρουσίου.
-Αττικόν Ωδείον Παγκρατίου και Ηλιουπόλεως.
-Σχολή Ιερού Ναού ΑγίαςΤριάδος Αργυρουπόλεως.
-¨Ορφικόν¨ Ωδείον Λαμπρινής.
-Σχολή Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου.
-Σχολή Οινοφύτων Βοιωτίας.
-¨Σχολή Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου Χαλανδρίου¨.
-Τονικόν Ωδείον.
-Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας.
-¨Ωδείο Γλυφάδας Αφροδίτης Μητσάκου¨
-¨Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος¨ ως Διευθυντής και μουσικοδιδάσκαλος της σχολής.
Αρκετοί εκ των μαθητών του, υπηρετούν εις διαφόρους Ιερούς Ναούς ως Ιεροψάλτες και ως Κληρικοί.
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Δημιούργησε με μαθητάς του και άλλους συνεργάτας Βυζαντινήν χορωδίαν πραγματοποιώντας συναυλίες.
Έλαβε μέρος με τη χορωδίαν του εις τας εξής διοργανώσεις
– Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής εις το «Παλλάς».
– Αίθουσα «Παρνασσός».
– 2ον επιστημονικόν συνέδριον τον μήναν Νοέμβριον του έτους 2011 εις το Πολεμικόν Μουσείον διά τον Άγιον Λουκάν τον Ιατρόν όπου ερμηνεύθησαν μέλη εκ της ακολουθίας του Αγίου κατόπιν προσκλήσεως του διοργανωτού του συνεδρίου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σαγματά Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου πατρός Νεκταρίου Αντωνοπούλου νύν Μητροπολίτου Αργολίδος.
– Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού οδού Βουλιαγμένης τον μήναν Μάιον του έτους 2015 με Βυζαντινόν Μουσικόν αφιέρωμα εις την Αγίαν Πεντηκοστήν.
-Εις διαφόρους Ιερούς Ναούς, με παλαιά κλασσικά έργα από τον 16ον αιώνα, έως και σύγχρονα διαχρονικά έργα, π.χ του Μεγίστου Διδασκάλου Κωνσταντίνου Πρίγγου τον οποίον θεωρεί ως Μουσικόν Πηδάλιον.
Εις την αλλοδαπήν συμμετείχε εις εκδηλώσεις εις Στοκχόλμην, Ισραήλ και Βελιγράδιον.
Διετέλεσε παραγωγός και παρουσιαστής της εκπομπής με τίτλον ΄΄Βυζαντινό καλειδοσκόπιο΄΄ εις τον ραδιοφωνικόν σταθμόν της Εκκλησίας της Ελλάδος .
Υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής εις διαφόρους ραδιοφωνικάς εκπομπάς διά την προβολήν της Βυζαντινής Μουσικής.
Ηχογράφησε πληθώραν κλασσικών κυρίως μελών.
Ενασχολείται αθορύβως αλλά εντατικώς εις σοβαρόν επίπεδον εις τομείς θεωρίας και τρόπου ερμηνείας-εκφράσεως ψαλτικής της Κωνσταντινουπόλεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίον και θεωρεί αξιόπιστον φάρον δια οιονδήποτε επιχειρήσει να ενασχοληθεί ιδιαιτέρως με την ερμηνείαν και την έρευναν της Εκκλησιαστικής Μουσικής.
Ειδικά δε, κατόπιν συνεχούς προσωπικής μελέτης και με υψηλόν αίσθημα ευθύνης και παιδαγωγικότητος, ενασχολήθηκε με την διδασκαλίαν της Βυζαντινής Μουσικής εις νέους ανθρώπους με ορθήν μουσικήν αντίληψιν και συμπεριφοράν, τους οποίους ως ενωτικός χαρακτήρ συσπείρωσε πλησίον του. Επίσης εμελέτησε ιδιαιτέρως τον μηχανισμόν της Πατριαρχικής ερμηνείας των εκκλησιαστικών μελών-ύφους, το οποίον εκαλλιεργήθη εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν από την περίοδον του Ιακώβου Ναυπλιώτου-Κωνσταντίνου Πρίγγου έως την σήμερον.
Το έτος 2013 η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, του απένειμε το Οφφίκιον του «Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως» και κατόπιν σχετικής Πατριαρχικής εντολής εγένετο η τελετή της χειροθεσίας.

www.byzantinimousiki.gr

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ