ΠΙΣΩ

Προετοιμασία για Μουσικά σχολεία

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Τονικό Ωδείο Παλλήνης κάθε Σάββατο
για δύο διδακτικές ώρες  (12:45 – 14:15)
με δύο διαφορετικούς καθηγητές.
Εκτός από τα δια ζώσης μαθήματα, υπάρχει και η δυνατότητα των online μαθημάτων.

Η Α. Πουσναρά διδάσκει:

1. Φωνητική ικανότητα
Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής ένα τραγούδι της επιλογής του από την τονική βάση που αυτός επιθυμεί. Το τραγούδι αυτό μπορεί να προέρχεται από το ρεπερτόριο της ευρύτερα γνωστής παραδοσιακής ή έντεχνης ελληνικής μουσικής ή μπορεί να είναι κάποιο ευρύτερα γνωστό ξένο τραγούδι.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, ελέγχεται η ικανότητα του μαθητή να τραγουδήσει το τραγούδι από άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του.
Κάθε υποψήφιος είναι απολύτως ελεύθερος να επιλέξει όποιο τραγούδι επιθυμεί.
2. Ακουστική ικανότητα
Ο εξεταζόμενος, αναπαράγει με τη φωνή του ανιόντα και κατιόντα διαστήματα με κοινή ή διαφορετική βάση, μικρές μουσικές φράσεις ή και ολόκληρη κλίμακα, που εκτελούνται στο πιάνο από τον εξεταστή.

Ο Β. Ράπτης διδάσκει:

1. Αντίληψη του ρυθμού
Ο εξεταστής θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας του υποψηφίου μαθητή να αντιλαμβάνεται και να αναπαράγει απλές ρυθμικές δομές (δηλ. ρυθμικές μονάδες δύο και τριών χρόνων και ενδεχομένως, απλούς συνδυασμούς τους).
Στην επόμενη φάση ζητείται από τον εξεταζόμενο να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος (βλ. και Γ. Φωνητική ικανότητα).
 2. Ακουστική ικανότητα
Ο υποψήφιος ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο (με το οποίο δεν έχει οπτική επαφή), καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Ο εξεταζόμενος πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε μη οικείο του απλό όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο) μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εξεταστής. Ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη του θέματος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο εξεταζόμενος οπτική επαφή με τα πλήκτρα.
3. Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι μαθητές ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια.
Στο πρώτο παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο που μεταδίδεται από το CD και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους υποψηφίους.
Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό (ΟΧΙ το όνομα) των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται σο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα που μεταδίδεται από το CD.
Στο τρίτο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται σε 8 σύντομα μουσικά αποσπάσματα του CD.
Στο τέταρτο παιχνίδι οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο 6 χαρακτηριστικούς τίτλους δίπλα σε κουτάκι. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε 6 σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Το ζητούμενο σε αυτό το παιχνίδι είναι να σημειώσουν οι υποψήφιοι σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους θα ταίριαζε ένας από τους τίτλους που δίνονται.

Προετοιμασία για Εισαγωγή σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Τονικό Ωδείο Παλλήνης κάθε Παρασκευή 19:00 -20:30

Το τμήμα λειτουργεί μόνο στο Τονικό Ωδείο Παλλήνης

1ο ΘΕΜΑ: Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. (40 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα – αυτοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής. (20 μονάδες)

3ο ΘΕΜΑ: Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεων περίπου). (40 μονάδες). Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4. Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100).

Διδάσκει η Αγνή Χιώτη

    Μουσικά ΣχολείαΚαλλιτεχνικά Σχολεία