ΠΙΣΩ

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα έτη σπουδών για τα μουσικά όργανα είναι τουλάχιστον 11 μέχρι την απόκτηση Πτυχίου και κατανέμονται σε 4 επίπεδα:
Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.
Για την απόκτηση Διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον 2 επιπλέον έτη σπουδών μετά την απόκτηση του Πτυχίου.

Εκτός από το ειδικό μάθημα του οργάνου, ο σπουδαστής παρακολουθεί και τα παρακάτω γενικά υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία και πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες πριν δώσει για Πτυχίο:

ΠΙΑΝΟ
ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΚΙΘΑΡΑ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΕΓΧΟΡΔΑ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΙΑΝΟ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΠΝΕΥΣΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΙΑΝΟ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΟΛΦΕΖ

ΚΡΟΥΣΤΑ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΠΙΑΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΑΡΜΟΝΙΑ
ΣΟΛΦΕΖ
ΠΙΑΝΟ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ
ΠΙΑΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΦΥΓΗ
ΠΙΑΝΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ

ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ

ΜΕΛΩΔΙΑ – ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑ
ΠΙΑΝΟ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΟΡΘΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΩΔΙΚΗ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΙΑΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΘΕΩΡΙΑ – ΣΟΛΦΕΖ
ΑΡΜΟΝΙΑ
ΠΙΑΝΟ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ